Våra Tjänster

Klassificering/Validering

Klassificering/Validering av renrum enligt gällande standards och normer eller kundens krav. Detta kan innefatta klassificering av luftburna partiklar, mikrobiologisk provtagning, mätning av differenstryck, omsättningstal, kontroll av luftriktningar, recoverytest, läckagetest av HEPA/ULPA-filter. I valideringen kan det ingå ljusmätning (LUX), ljudmätning, temperatur, fukt m.m. Dokumentering sker med skisser och för rökvisualisering även med videodokumentering samt fotografering.

TAKDON
Vid kontroll av takdon med HEPA-filter görs läckagetest och tryckfallsmätning under förutsättning att lämpligt uttag finns.

UDF-BÄNK (LAF-BÄNK)
Kontroll av UDF-bänk innefattar vanligtvis läckagetest, lufthastighets-mätning och funktionskontroll av elektronik. Om kunden begär, utförs även ljus- och ljudmätning. Vid kontroll av klass II och III-bänkar sker även utvändig läckagetest. Mätmetod enligt SS-EN 12469.

DRAGSKÅP
Vita Verita bedriver en omfattande verksamhet när det gäller kontroll av dragskåp och dragbänkar vilket utförs enligt gällande normer.

MIKROBIOLOGISK PROVTAGNING
I samarbete med välrenommerade analyslaboratorier utför vi mikrobiologisk provtagning. Vi tillhandahåller den totala tjänsten med material, provtagning och analys med möjlighet till typning enligt kundens önskemål.

Rekvalificeringar/Kontroller

Vita Verita erbjuder ett omfattande program av tjänster, från kontroll av dragskåp/dragbänkar till mer kvalificerade tjänster som klassificering och totalvalidering av renrum. Vita Verita kan erbjuda följande tjänster:

 • Klassificering/Partikelmätning Differenstryck
 • Kontroll/Kalibrering av tryckmätare
 • Luftomsättningar/Luftflödesmätningar
 • Luftriktningar
 • Rökvisualisering
 • Temperaturmätning
 • Luftfuktighet
 • Läckagetest/Avskiljningsgrad av HEPA/ULPA-filter
 • Kontroll av dragskåp/dragbänkar, kemikalie/giftskåp
 • Kontroll/Installationskontroll av säkerhetsbänkar klass II och III, Öppna LAF-bänkar, LAF-enheter, OP-box/tak och Luftduschar
 • Mikrobiologisk provtagning