Om oss
Vår Affärsidé och Verksamhetspolicy
Certifieringar
Vår Uppförandekod / Code of conduct
GDPR

VÅR AFFÄRSIDÉ OCH VERKSAMHETSPOLICY

Vita Verita AB är specialister på mättjänster och produkter för kritiska miljöer.

Vi skall genom att vara lyhörda, analysera och alltid hålla oss uppdaterade med den senaste tekniken, söka uppfylla våra kunders krav och förväntningar samt ständigt förbättra att kunna ge våra kunder den optimala lösningen med de mättjänster och produkter som deras verksamhet kräver.

I vår kvalitets- och miljöcertifierade verksamhet och med lagen som bas, främjar vi en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi förebygga negativ miljöpåverkan samt verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Utbildning av hela vår personal inom renhetsteknik skall skapa förståelse för våra kunders höga krav och göra oss till leverantören med bäst inblick, samt leverera rätt produkter och tjänster i rätt tid.

Kontinuerlig produktutbildning och produktutveckling, besök av mässor, kompetensutveckling samt aktivt sökande efter innovativa lösningar och nya produkter skall garantera att vi är marknadsledande inom vårt område.