Om oss
Vår Affärsidé och Verksamhetspolicy
Certifieringar
Vår Uppförandekod / Code of conduct
GDPR

Om oss

Specialister på förbrukningsartiklar, luftteknisk kontroll, service och underhåll för kritiska miljöer

Bolagets utveckling är intimt förbunden med både den internationella och den svenska utvecklingen inom renrumstekniken. Kraven på en renare miljö har undan för undan skärpts, nya standarder har tillkommit, effektivare och noggrannare instrument har utvecklats för att bestämma partikelstorlekar och antalet partiklar vid kontroll av ex luften i rena rum.

Vad som en gång startade som en blygsam verksamhet 1983 har idag vuxit till en bred och etablerad verksamhet. Vår personals gedigna kunnande och praktiska erfarenhet har skapat ett stort förtroende för Vita Verita. I fas med vår strävan att förbättra våra tjänster har vi också arbetat hårt för att förbättra kvaliteten på vårt arbete. Detta har lett fram till att Vita Verita sedan 1997 är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2000, numera ISO9001:2015.

I dag är bolaget också miljöcertifierat SS-EN ISO 14001:2015 och anslutet till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

I mät- och kontrollverksamheten använder Vita Verita de modernaste och mest ändamålsenliga mätinstrument som marknaden kan erbjuda. Samtliga instrument kontrolleras och kalibreras hos leverantörer och certifierade testföretag med jämna intervaller. Om kunden så önskar bifogar vi kopia på kalibreringsintyg med vår rapport.
VitaVeritas organisation har med tiden förstärkts genom att vi tillfört ytterligare bred kompetens inom materialhantering, renrumsstädning och förbrukningsmaterial. Vi anser att VitaVerita idag har skapat marknadens mest kompetenta organisation inom Renrumsindustrin. Med kunden i centrum kan vi erbjuda kvalitativa tjänster/produkter och vara Er leverantör med kunskap och expertis.

Brett urval av tjänster
Vita Verita erbjuder ett omfattande program av tjänster, från kontroller av dragskåp/dragbänkar till mer kvalificerade tjänster som klassificering och totalvalidering av renrum. Vi utför även installationskontroller av UDF-bänkar och kompletta renluftsanläggningar på uppdrag av både leverantörer och användare.

Av Vita Verita får du alltid en opartiskt utförd kontroll.

Vår verksamhet är i första hand baserad på kontroll och klassificering av befintlig utrustning hos våra kunder och försäljning av förbrukningsartiklar, men vi kan även erbjuda kompletta åtgärdsprogram. Dessa åtgärder kan exempelvis innefatta montering av filter i takdon samt byte av filter i OP-boxar och UDF-bänkar. Vi utför även injusteringar av ventilationssystem relaterade till renrumsinstallationer, avdödning av mikroorganismer med väteperoxid i UDF-bänkar samt mikrobiologisk provtagning.
I samråd med kunder och ledande leverantörer har vi etablerat ett produktprogram av högkvalitativa klassade produkter anpassade för renrum och sterila miljöer. Vi har även egen tillverkning av artiklar med en hel linje korttidsplagg och torkdukar. Försäljningen av förbrukningsartiklar påbörjades 1998 som följd av årens inhämtade kunskap och kundernas ökade krav.